Arvo Pert

Kompozicije za klavir solo i kamerna muzika

  • Spiegel im spiegel
  • Fratres
  • Variationen zur gesundung von Arinuschka  - za klavir solo
  • Für Alina - za klavir solo
  • Hymn to a Great City - za dva klavira
  • Mozart-Adagio - za violinu, violončelo i klavir
  • Passacaglia - za violinu i klavir